• มีประสบการณ์ในด้านการทำงานระบบ Linux
 • มีความเป็นผู้นำ เคยผ่านงานด้านบริหารมาอย่างน้อย 2
 • วางแผนบริหารงานแผนก IT Support

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree / in Computer Science , Engineer
 • Enthusiastic & Passionate in Cyber Security
 • New graduates Welcomes

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer, IT Support
 • Switch, Router, Firewall, Vmware
 • Window and Linux Server

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experiences with Codeigniter
 • CSS Bootstrap will be advantage
 • PHP, Javascript , JQuery , Ajax , Json , Sql

20-Jan-17

 

Applied
 • Good command of Thai, English Toiec 650 up
 • Good responsibility with willing to adaptability
 • Good attitude working with Japanese team,

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Sciences, Computer Engineering
 • Minimum 5 years
 • Programming: Angular JS, JSS, SQL,

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science, IT
 • Operating Security Infrastructure Tools
 • Log correlation, SIEM and network security

19-Jan-17

 

Applied
 • Network operation service
 • Min 5 years of experience
 • Knowledge in Cisco Data Center Solution

19-Jan-17

 

Applied
 • สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
 • จัดทำเอกสารระบบงาน (System Manual) เช่น DFD, ER-D
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

18-Jan-17

 

Applied
 • Knowledge in Linux or Unix OS
 • New graduated also welcome
 • male or female 22-26 yrs. old.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • switching, routing, wireless LAN
 • Supporting new applications
 • CCNA and CCNP

18-Jan-17

 

Applied
 • งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
 • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.