• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 7 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
  • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
  • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree
  • Sale Data Center,IT Product & Solution
  • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.