• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี
 • ออกแบบสถานที่จัดงาน กิจกรรมภายในงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , Age not over 30 years old
 • Bachelor Degree or higher in related field
 • Experience in making online banner

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ใช้งานโปรแกรม Illustrator, Indesign, Photoshop
 • สามารถออกแบบและอธิบายรูปแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

17-Mar-17

 

Applied
 • Nationality: Thai only
 • Experience: 2 Years minimum
 • 3D max, Flash After Effect, Premier Pro

17-Mar-17

 

Applied
 • agile environment
 • Up-to-date knowledge on UI trends
 • Strong UI/UX skills

17-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้าน Graphic Design, Interactive Design,
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีในสายงาน Graphic Designer
 • สามารถทำแอนิเมชั่นได้ สามารถใช้โปรแกรมของ Adobe

17-Mar-17

 

Applied
 • Support photography projects
 • Improve the quality of image content
 • Energetic & customer focused

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.