• ออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์
  • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลและพัฒนา Website ของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

1 hour ago

 

Applied
  • Excitement to build a new hotels brand
  • Experiences in Interior and graphic design
  • Passion to learn new things and initiatives ideas

22-Oct-16

 

Applied
  • Brand new office! Brand new location!
  • Same creative people and culture.
  • 2+ years’ experience in a design & build desirable

07-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.