• ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
  • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ รักการออกแบบ
  • สามารถออกแบบสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของแบรนด์
  • ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มี Portfolio

18-Apr-17

 

Applied
  • Support photography projects
  • Improve the quality of image content
  • Energetic & customer focused

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.