• ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
  • ใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิค เช่น Photoshop, 3D Mac,
  • ขับรถยนต์ได้

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.