• ใช้โปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกดีไซน์ได้เป็นอย่างดี
  • สื่อสาร (ฟัง พูดอ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
  • ออกแบบโปสเตอร์ เว็บไซต์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบตกแต่งภายในบ้านสำหรับลูกค้า
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D max ,Sketch Up, Illustrator,

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.