• ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, Multimedia หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ในการ Creative งาน Online ,APP
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

22-Feb-17

 

Applied
 • สร้างงานเทคนิคพิเศษภาพเคลื่อนไหวประกอบสื่อวิดีโอ
 • สร้างงานเทคนิคพิเศษภาพเคลื่อนไหวสำหรับถ่ายทอดสด
 • พิจารณาเฉพาะคนที่ส่งผลงาน (Portfolio) มาเท่านั้น

22-Feb-17

 

Applied
 • Planning event of Japanese mobile game
 • Developing plans to increase sales
 • Making a plan, Sales and KPI

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop & maintain photography QA guidelines
 • Train the QA team & monitor QA performance
 • Support photos QA projects

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำการ Animate งานด้าน Digital Media ต่างๆ
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการ Animation
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม After Affect

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ23-35ปี จบ ป.ตรี สาขานิเทศศิลป์ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบกราฟฟิก 1 ปีขึ้นไป
 • ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

07-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.