• สามารถออกแบบสื่อ-โฆษณาประชาสัมพันธ์
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , illustrator ได้
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสินค้าได้

24-Apr-17

 

Applied
  • Support photography projects
  • Improve the quality of image content
  • Energetic & customer focused

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.