• สัญชาติไทย ป.ตรีสาขามัลติมีเดีย นิเทศศาสตร์ ไอที
 • ประสบการณ์ตรงในงานมัลติมีเดียอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้เรื่องการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์

28-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี มัลติมีเดีย, ศิลปกรรม, นิเทศศิลป์
 • 2D - ใช้ Adobe After Effect และ Adobe Flash ได้
 • 3D - ใช้ Adobe After Effect และ Cinema4D/ Maya ได้

27-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรีสาขามัลติมีเดีย ศิลปกรรม นิเทศศิลป
 • ใช้ PhotoShop, illustrator, และ Adobe Flash ได้ดี
 • ปสก.รออกแบบกราฟฟิคบนสื่อมัลติมีเดีย 2 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • A Diploma or degree in design related studies.
 • Good spoken and written Thai and English.
 • Understanding of UI/IX and responsive web design.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age 24 - 28
 • Degree in Multimedia, Architecture
 • Good command of English

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Social Security
 • Import & Export of Foods Industry
 • At least 2yrs, exp, in online marketing

24-Oct-16

 

Applied
 • Brand new office! Brand new location!
 • Same creative people and culture.
 • 2+ years’ experience in a design & build desirable

07-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.