• เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรมillustrator,Photoshop,In design,premiere
 • สามารถออกแบบสื่อ Facebook, Website, App, Printing

8 hours ago

 

Applied
 • UX - UI Designer, Web Designer
 • Design and deliver Mockup
 • Design and deliver UI interfaces.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years with digital content
 • Proven ability Project Management
 • leadership team building and people management

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุม website
 • ดุแล Social media
 • จัดทำ SEO

22-May-17

 

Applied
 • Be creative and learn new techniques all the time.
 • Use a program such as Photoshop, Illustrator dream
 • Good Working as a team

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.