• ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
  • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรม After Effect ได้ดี
  • ตัดต่อวีดิโอ (งานโฆษณา)
  • ทำ Motiongraphic (2D หรือ 3D)

22-Jun-17

 

Applied
  • ออกแบบกราฟฟิคสำหรับงานโฆษณา
  • ออกแบบสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Ilustrator ได้ดี

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.