• ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
  • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • รักความก้าวหน้า
  • ท้าทายและกล้าแสดงออก
  • รายได้สูง

17-Apr-17

THB10k - 16k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.