• ออกแบบสื่อสนับสนุนงานฝ่ายการตลาด
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop / illustrator ได้
  • 3DMax / ถ่ายภาพนิ่ง /ภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อ VDO

09-Dec-16

 

Applied
  • มีความใส่ใจในรายละเอียดของงานที่ทำสูง
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับมิติของภาพ
  • วิเคราะห์ภาพแบบองค์รวมและส่วนประกอบต่างๆ ของภาพได้

05-Dec-16

 

Applied
  • Support photography projects
  • Improve the quality of image content
  • Energetic & customer focused

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.