• การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • AML
  • Compliance
  • CFT

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Asset management; mutual fund
  • Sales; retail banking
  • Consumer banking

25-Jul-17

 

Applied
  • Relationship Manager
  • Corporate banking
  • Wholesales banking

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Credit Analysis
  • Corporate Banking
  • Wholesales Banking

25-Jul-17

 

Applied
  • Compliance
  • AML
  • Training

25-Jul-17

 

Applied
  • Data Scientist Customer Insight
  • Python EIC Analytics
  • Data Modelling Research

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Operational Risk
  • Audit
  • Risk Management

24-Jul-17

 

Applied
  • Cash Management
  • Corporate Banking
  • Wholesales Banking

21-Jul-17

 

Applied
  • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
  • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
  • Self motivated, Proactive and presentable

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
  • Fraud
  • Risk Management
  • Audit

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.