• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในงานด้วยภาษา SWIFT
  • มีวินัยและตรงต่อเวลา

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.