• พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (iOS และ Android)
 • จบการศึกษาด้านเขียนโปรแกรม และสามารถสร้างเว็บเพจ
 • มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนอย่างน้อย 2 ปี

10-Dec-16

 

Applied
 • 3 - 5 year experience in responsive design
 • 3 - 5 year experience in mobile/tablet UI UX
 • Hands-on experience creating wireframes, prototype

09-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์อยู่ในวงการด้านโทรศัพท์มือถือ
 • ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
 • เขียนบทความแนะนำนวัตกรรม/applications มือถือ

09-Dec-16

 

Applied
 • He has to has strong business sense, work fast
 • He must have strong IT, mobile, web application
 • He manage overall pictures to get the product sold

09-Dec-16

 

Applied
 • Develop application for smartphone (iOS)
 • Objective C/C++/C#/Java/Swift
 • Experience in smartphone application development

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/ Female 25-33 years old
 • Experience in Product development & Mobile banking
 • Mobile application / E-commerce is preferred

09-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years
 • Degree in Computer Engineer, Computer Science, IT
 • 1 year or more experience in Mobile Application

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience integrating mobile applications
 • Able to work well without supervision
 • Good command of spoken and written in English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Overall for Nok Air’s activities online
 • Master’s Degree in any business-related
 • 5 years of working experience in e-commerce

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to own and manage your own project
 • Cutting-edge tech, fast-paced atmosphere
 • Opportunity to start establishing business network

09-Dec-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop the applications by using iOS and Android
 • Develop and test the software
 • Perform build and deploy application

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน Java และ Andiord Dev
 • มีประสบการณ์ การทำงานตั้งแต่ 2 – 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ Tool ในการพัฒนา iOS App ได้อย่างน้อย 1 ตัว

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน Java และ Andiord Dev
 • มีประสบการณ์ การทำงานตั้งแต่ 2 – 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ Tool ในการพัฒนา Android App ได้อย่างน้อย 1 ตัว

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Write exciting web apps
 • Be part of great dev team, working together as one
 • Code and have fun!

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
 • ออกแบบและให้คำแนะนำในการออกแบบหน้าจอหน้าจอแก่ทีม
 • ทดสอบโปรแกรมมือถือสำหรับ Android

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Proficient knowledge of HTML, CSS and Javascript
 • HTML5, jQuery, AJAX
 • Scalable architecture

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Electrical, Communication
 • Have experience in cloud computing system
 • Have experience in software tools and platform

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Samsung Android, Android Developer / Programmer
 • Samsung KNOX, Mobile Developer
 • Samsung B2B enterprise mobility

09-Dec-16

 

Applied
 • Design and build iOS and Android applications
 • Contribute in all phases of the development
 • Write well designed, testable, efficient code

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Top tier salary based on experience
 • iOS Developer for consumer based travel app
 • Career development available onsite

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields
 • Experience in Angular.js for frontend
 • Experience in Asp.net MVC, C# for Backend

08-Dec-16

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years of experience in software web development.
 • Knowledge and experience with PHP
 • Knowledge and experienceof HTML, JAVA Script

08-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เขียนLinux,HTML5,CSS3 และJavascript ,ใช้Node.jsได้
 • เขียนโปรแกรมบริหารDatabase PostGreSQL หรือSQLอื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • not over 28 years old with 1 - 2 years experience
 • Good in English communication
 • Experience VB, C++, C#, Java, HTML5, IOS, Android

08-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ใช้ Third Party Libraries
 • ชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเอง
 • เวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 9.30-18.30น.

08-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านภาษา Java , C , C++, PHP , ASP,
 • มีความสามารถพัฒนา Web Application
 • มีความรู้ทางด้าน Graphic เช่น Flash , Photo Shop

08-Dec-16

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม / ศึกษา / รวบรวม / ข้อมูล
 • สร้าง/พัฒนา/ประยุกต์การใช้งานแอพพลิเคชั่น
 • วิเคราะห์และทบทวนระบบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • LAN/WAN networking
 • Cisco Professional Certification (CCNP)
 • infrastructure’s vendor (PABX/Cabling/CCTV)

08-Dec-16

 

Applied
 • Achieve assigned sales quota
 • Managing the entire product line life cycle
 • Working in partnership with our territory channel

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการเขียน Andrioid หรือ IOS
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Junior & Senior

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's or higher Degree in Computer Science
 • Experience in JAVA programming.
 • Good understanding of MVC design pattern

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Formulates appropriate digital marketing campaign
 • Collect data on users competitors, & industry wide
 • Deliver required digital marketing projects

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Java or Kotlin(Android)
 • version control and GIT
 • Angular JS, Jason,Waterfall and Agile

08-Dec-16

 

Applied
 • iOS development toolkit ( Objective C)
 • JSON, Angular JS
 • Waterfall and Agile

08-Dec-16

 

Applied
 • Experience in developing personas and user
 • At least 3 years’ experience in Web/Mobile
 • Strong knowledge of mobile, web site

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Java, Web Services

08-Dec-16

 

Applied
 • 31-35 years old
 • Bachelor's degree in Telecommunication engineering
 • At least 3 years' experience in Product Marketing

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3+ yrs experience developing applications software
 • Skill in REST Apis, FB and other social network
 • Apis, OAuth, JSON, other various Android SDKs,

07-Dec-16

 

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • 24 - 35 years old
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

07-Dec-16

 

Applied
 • IT Project Experience with Automotive business
 • Experience in DMS or ERP package
 • Good English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors in Computer Science
 • 2 years of Android development experience
 • Strong object-oriented programming skills

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience at least 3 years in iOS development.
 • Good knowledge in Knowledge in iOS development.
 • Experience in E-Commerce business, CodeIgniter.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Mockup/ prototyping/ build demo of mobile app
 • Support business team to play around
 • Support business team on technical

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การพัฒนา IOS Application
 • ทักษะด้านฐานข้อมูล RDBMS , NoSQL
 • มีความรับผิดชอบ

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Expert in C# and Microsoft server-side technology.
 • Extensive knowledge in C# .Net design patterns.
 • Experience with SQL server 2008 or higher.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกี่ยวข้อง
 • สามารถในการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมบนSmart phone
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ANDROID หรือ IOS

07-Dec-16

 

Applied
 • Translate business requirements into architectural
 • Knowledge in full mobile application software
 • Knowledge in technology including OOD and OOP

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent knowledge of Swift and/or Objective-C
 • Good understanding of OOP concepts and programming
 • Highly motivated with an ability to meet deadlines

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent knowledge of Java language and SQlite
 • Good understanding of OOP concepts
 • Highly motivated with an ability to meet deadlines

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage internal and external interfaces
 • Manage all outstanding tasks
 • Responsible for compliant design meeting

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.