• จบปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Engineering
  • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย OOP
  • มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนา Android app

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.