• เพศ ชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
  • จบป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ถึงจบใหม่ก็รับ แต่ขอให้เคยเขียนมาก่อน

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.