• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

38 mins ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Responsible for the overall performance, tuning
 • Provide technical, analytical and administrative
 • Ensure availability and performance of database

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • CRM Consultant
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Strong communication skills

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Business Analyst.
 • Good communication & analytical thinking
 • Knowledge in Software Design

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2-5 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in ERP/Application support.
 • Good knowledge in ERP software solutions.
 • Good English

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

17-Jan-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Advanced knowledge of SQL
 • Experience in Project Management, fast learner
 • Strong technical skills and proficiency in excel

17-Jan-17

 

Applied
 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Operations
 • IT Management
 • Application and Infrastructure

17-Jan-17

 

Applied
 • SAP support
 • Knowledge SAP and SAP datadict
 • at least 3-5 years working experience

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in RDBMS in Oracle, SQL
 • Experience in Unix, Linux and windows
 • Oracle certified

16-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years of IT auditing experience
 • Master Degree in Telecom /IT/MIS /Computer Science
 • Knowledge in IT network & platforms, IT governance

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ในสายงานการทำ Report

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree graduate or higher in IT related
 • Degree graduate or higher in IT related
 • LAN/WAN Technologies (Networking)

16-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, Age 24-35 years old
 • Degree in Marketing, Computer Engineering
 • 2 years working experience in Sales

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Project Experience with Automotive business
 • Experience in DMS or ERP package
 • Good English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree either in Information Technology
 • Knowledge of computer applications and systems
 • Knowledge of GIS software and software support

16-Jan-17

 

Applied
 • Good knowledge in ETL technologies: SSIS
 • Strong in database programming
 • Experience in POWER BI

16-Jan-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Jan-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience as IT security policy, IT audit
 • Prior experience in PCI DSS, ISO27001

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in such areas as IT security
 • Industry Certifications (CISSP, CISM, CRISC)
 • Good personality and presentation skills

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • IT, Computer Engineer, Computer Science
 • Good English
 • Automotive business

13-Jan-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Software product delivery
 • Good in English
 • strong in identify customer requirements

13-Jan-17

 

Applied
 • Understanding clients’ processes, business
 • Defining and develop customized report
 • Prove technical support for customer maintenance

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Implement, install and configuration
 • Experience in implementation and configuration
 • Knowledge Accounting Information System, Database

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

13-Jan-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Work with our client and its partners to develop
 • Create and modify Business Intelligence query
 • Create ad-hoc queries in Answers and incorporate

13-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Credit Risk Manager (SAS program)
 • Experience in Credit analysis in Bank,Finance
 • Skill of SAS,SQL,MS Access,Excel,Database tool

12-Jan-17

 

Applied
 • used business executive summary programs, R/Scala
 • Friendly and can-do attitude, international-style
 • rationale, data mining, interpretation, statistics

12-Jan-17

 

Applied
 • Develop and run MIS reports
 • Provide finacials data and sales historical data
 • Design the analytical business model

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics
 • Have ability to use analysis / statistical tools.
 • At least 4-5 years of work experience

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Coding by Microsoft ASP.NET and C# .NET
 • SQL Scripting
 • Developing ERP Software

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • 5-7 years of Banking, Finance or related field.
 • Knowledge in CRM, Datawarehouse, Credit Monitoring

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
 • มีความรู้ด้านในการบริหารงาน Contact Center

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

12-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Thai national only, age 25-35 years old
 • 1 year of working experience on test automation

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Information technology
 • Challenging work
 • Career advancement

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ประยุกต์ใช้ HCM
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

07-Jan-17

 

Applied
 • Min. 2 year experience within the financial
 • Strong, instinctive understanding of software test
 • Good command of spoken and written English

04-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี และหรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office Professional 2007

02-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

02-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานและวิเคราะห์

02-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.