• ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
  • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
  • ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.