• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

21-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Fresh graduates are highly welcome

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

20-Oct-16

 

Applied
 • Master data management
 • Business Intelligence
 • Data governance

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.