• มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
  • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
  • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

2 hours ago

 

Applied
  • 3 years of experience in application development
  • Bachelor's or Master's Degree in Computer Science
  • Knowledge of object-oriented analysis

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.