• เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
  • บริหารงานโครงการหรือด้านการจัดการอย่างน้อย 10 ปี

26-May-17

 

Applied
  • Great Company
  • Great Location
  • Great Package

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.