• วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้
 • กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เจรจาต่อรองกับ Supplier ในด้านราคา และคุณลักษณะ

2 hours ago

 

Applied
 • Retailer, wholesaler and distributor
 • Have a good relationship with partner
 • Good in interpersonal skills, English & Management

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35
 • เปรียบเทียบราคา การสั่งซื้อ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the procurement process
 • At least 2 years experiences in contract admin
 • Proficient in use of eProcurement

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female/Male age between 22-35 years old
 • University graduate in Any filed
 • Good relationship and team player

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • degree or higher in related field
 • 5 years’ experience in sourcing and purchasing

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Procurement Manager SEA
 • Responsible for Marketing Procurement
 • Supply Chain Department

11 hours ago

 

Applied
 • At least 1-2 year experience in hotel purchasing
 • Good command in English
 • Excellent Intetpersonal skill

11 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience: importing agricultural product
 • experience in trade execution, logistic
 • experience in warehouse inventory management

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านจัดซื้อ

11 hours ago

 

Applied
 • Age 24 – 35 years old with BA, BBA or related
 • Min. 2 yrs. direct experience
 • Merchandising, sourcing and product development

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Good in Exccel - If cause, PIVOT, Vlookup, SAP
 • Experience in Demand, Supply Planning

20 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Female or Male age 24-30 years old
 • degree or higher in Business, Economy, Engineering
 • Experience in purchasing 2 year up

22 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality. Age not over 40 years old
 • degree or higher in Business, Economy, Engineering
 • 5 years’ working experience in procurement

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in procurement process
 • Knowledge in facilities management
 • Minimum 7 years with services experience

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing new products and suppliers
 • Develop monthly shop's allocation plan
 • Able to travel abroad (4 times / year)

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด/ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบริหารจัดซื้อโดยตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการการทำ Planning Export - Import

23-Jan-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for carrying out merchandising program
 • Determines the type of items, quality, grades
 • 2 year experienced in Sales/Marketing

23-Jan-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • 5 years in Procurement leadership
 • Degree from Commercial or Engineering
 • Purchasing management experience in foreign firm

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Public Administration
 • Responsible for planning and conducting all admin
 • Personal computer expertise is mandatory

23-Jan-17

 

Applied
 • Female/Male Age 30 - 40 years old
 • Bachelor's degree or more in Business Admin
 • Excellent English communication

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strategic planning, expanding Market and Marketing
 • Preferably or Marketing in Fashion or Brand.
 • Ability to lead the team and work independently.

23-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • used to deal, buy dry products with various vendor
 • good negotiation, analytical, communication skill
 • snack, candy, cookies, drink, dry groceries, gum

23-Jan-17

 

Applied
 • Retail business
 • Merchandising
 • Japanese Culture

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree/higher in related field
 • 10-15 years of Procurement Experience in MNC
 • Good Command of English

23-Jan-17

 

Applied
 • Female/ Male, Age not over 32 years old
 • Bachelor’s Degree in management or related fields
 • 1–3 year experience in Purchasing & Administration

23-Jan-17

 

Applied
 • ป.ตรีัขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • GPA is not less than 2.75

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Development , Management projects, Procurement
 • six-sigma , plans and , implements, reviews ,K2
 • on time , budget , developing , project

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, Bachelor degree in any related
 • Minimum 2 years of experience in purchasing
 • Good command of English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 24-30 years old.
 • Degree in Logistics Management
 • Very good written and spoken English skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male , Age 28-35 years old
 • Thai Nationality / Bachelor Degree in any field
 • experience morn than 3 years in Boi and Purchase

20-Jan-17

 

Applied
 • FileMaker, MS Windows and MS-Office
 • multitask and troubleshoot
 • Project Tools Database

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years working experience in compliance
 • Relevant experience in responsible sourcing
 • Business level of English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 23-32 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ,การประสานงานระหว่างประเทศ
 • มีผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 22-35 years old.
 • Bachelor's Degree in any field.
 • 3 years experience in import and export

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Merchandising และ การออกแบบ
 • ทักษะด้านการออกแบบร้านและการออกแบบ Merchandising
 • ใช้โปรแกรม Graphic ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Response for Direct and Indirect sourcing
 • Lead and develop sourcing team members
 • Develop sourcing strategy

19-Jan-17

 

Applied
 • Strong experience in Media Buyer in media agencies
 • Develop &maintain relationships with media vendors
 • Experience in digital marketing with good English

19-Jan-17

 

Applied
 • Software : Oracle / SUN / SAP
 • Negotiation, sourcing, supplier selection
 • Fluent in English

19-Jan-17

 

Applied
 • Purchasing and Procurement management
 • Supplier search and evaluation
 • Experience in SAP and Strong in English

19-Jan-17

 

Applied
 • At least 10 years in purchasing/procurement
 • FMCG experience
 • Good english

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • Strong Korean and English language skills
 • New graduates are accepted
 • Fast workers, can cope with pressure

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in stable Japanese based company
 • challenge your ability and grow with the company
 • The working location is very convenient

19-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 30 - 45
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 5 - 10 years working experience

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.