• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Good command in English
 • At least 5 years experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Improve contribution margin and economic profit
 • Responsible new supplier introduction & supplier
 • BBA, BBE or equivalent working experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Male not over 30 year
 • Thai Nationality
 • Bachelor degree in Engineer Electical

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • Merchandiser
 • Experience in garment industry
 • Textile and Apparel for Export

19-Jul-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Economics Business Admin Industrail Engineering
 • Purchasing
 • Toyota

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering.
 • Experience in Import Purchasing.
 • Good command of spoken and written English.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Logistic, IE
 • รับผิดชอบแผนการผลิตรายสัปดาห์/รายเดือน
 • ติดตามวัตถุดิบจาก Supplier และประเมิน Supplier

19-Jul-17

 

Applied
 • Familiar with basic manufacturing operations
 • Lead supply chain activities include procurement
 • Bachelors degree Engineering, Industrial

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Supply Chain Management
 • Good command of English
 • Planning and monitoring

19-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree
 • 10 years up supervisory level

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี

18-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO9001, ISO14001

18-Jul-17

 

Applied
 • Automotive background would be advantage
 • Able to work as contract employee
 • Min. 4 years direct experiences

18-Jul-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
 • จบวุฒิระดับ ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

16-Jul-17

 

Applied
 • Insure that correct prices,quality for components
 • BSEE, BSME, BA, Strategic purchasing or equivalent
 • Minimum 5-10 years working experience in sourcing

13-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in procurement and purchasing
 • Experience in administrative and coordinnating
 • Good command in computer and Microsofe office

13-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.