• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 1-2 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • จบป.ตรี (จบสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้Microsoft Office,Internet ได้เป็นอย่างดี
 • พูด/อ่าน/เขียน อังกฤษได้ดี (จีน พิจารณาเป็นพิเศษ)

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท
 • สามารถทำงาน จันทร์-เสาร์ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานจัดซื้อ

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.