• ปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
 • ประสบการณอย่างน้อย 1 ปี
 • สั่งซื้อเหล็กรูปพรรณ,งานสั่งทำ,งานระบบNGV

20-Jan-17

 

Applied
 • sourcing and buying of raw materials
 • Develop and manage supplier relationships
 • sourcing & buying strategies for Raw Materials

20-Jan-17

 

Applied
 • Assesses and confirms suppliers capability
 • Conduct supplier quality performance reviews
 • Implement Material Quality Management process

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Experience working at a management level
 • Supporting procurement initiatives for the company

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-45 ปีขึ้นไป
 • ม.6 ปวช. /ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

16-Jan-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช./ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ การตลาด

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.