• มีความรู้เรื่องมันสำปะหลังเป็นอย่างดี
  • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จัดซื้อวัตถุดิบอย่างน้อย 2 ปี

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.