• Experienced in procurement
  • Able to work in Prachinburi
  • Keen to grow career in Procurement with MNC

18-May-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
  • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.