• เพศชาย/หญิง ผ่านงานด้านจัดซื้อ คลังสินค้า 5 ปี
 • สวัสดิการ โบนัส ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ และอื่น ๆ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 out of 5 direct experiences in procurement
 • Thai nationality, male or female, aged 35 - 50 yrs
 • Set standards and procedures for the procurement

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 35 years up
 • Bachelor or higher degree in Mechanical
 • 6 years in manufacturing based environment

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master degree in engineering.
 • 8 years of experience in a manufacturing.
 • Ability to speak and write English.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 2-3yr in sourcing/buying parts in electronics
 • Able to work in Lamphun province

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.