• ติดต่อขอเป็นตัวแทนจาก supplier ต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ(เพื่อธุรกิจ)ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

21-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี(โยธา) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเคลียร์แบบ และเคลียร์ SPEC วางแผนงานต่าง ๆ
 • างแผนจัดจ้าง, เปรียบเทียบราคา

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • GPA is not less than 2.75

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Development , Management projects, Procurement
 • six-sigma , plans and , implements, reviews ,K2
 • on time , budget , developing , project

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, Bachelor degree in any related
 • Minimum 2 years of experience in purchasing
 • Good command of English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 24-30 years old.
 • Degree in Logistics Management
 • Very good written and spoken English skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male , Age 28-35 years old
 • Thai Nationality / Bachelor Degree in any field
 • experience morn than 3 years in Boi and Purchase

20-Jan-17

 

Applied
 • FileMaker, MS Windows and MS-Office
 • multitask and troubleshoot
 • Project Tools Database

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years working experience in compliance
 • Relevant experience in responsible sourcing
 • Business level of English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 22-35 years old.
 • Bachelor's Degree in any field.
 • 3 years experience in import and export

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in supply chain or logistic
 • Having experience in oil and gas
 • Good computer literacy and good command in English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาและประสานงานกับ Suppliers ในต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในการจัดหาจัดซื้อต่างประเทศ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

19-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Merchandising และ การออกแบบ
 • ทักษะด้านการออกแบบร้านและการออกแบบ Merchandising
 • ใช้โปรแกรม Graphic ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years experience coordinate with supplier
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Responsible for all activities in Purchasing Proce

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Response for Direct and Indirect sourcing
 • Lead and develop sourcing team members
 • Develop sourcing strategy

19-Jan-17

 

Applied
 • Strong experience in Media Buyer in media agencies
 • Develop &maintain relationships with media vendors
 • Experience in digital marketing with good English

19-Jan-17

 

Applied
 • Purchasing and Procurement management
 • Supplier search and evaluation
 • Experience in SAP and Strong in English

19-Jan-17

 

Applied
 • At least 10 years in purchasing/procurement
 • FMCG experience
 • Good english

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • Strong Korean and English language skills
 • New graduates are accepted
 • Fast workers, can cope with pressure

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Liaise with suppliers,manufacturers&internal dept.
 • Negotiate & agree technical project contract
 • 5 yrs experience in engineering project purchasing

18-Jan-17

 

Applied
 • Facilities management
 • Review of contractual terms
 • Source new suppliers

18-Jan-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in construction business
 • Keep purchasing data and filling documents
 • Search for new material, suppliers

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil Field
 • Record, update, filing, purchase documents
 • 3 years’ experience in purchasing

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing delivery schedules with suppliers
 • Generating cost saving project align to the target
 • 5 years’ experience in oversea procurement

18-Jan-17

 

Applied
 • Check and advice to staffs for tariff code
 • Manage and monitor daily import/export operations
 • Handle import/export documents e.g. Invoice

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to be part of leading regional
 • An opportunity to work an important role
 • An opportunity to receive attractive package

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Semiconductor and electronic device
 • Purchasing/Procurement
 • Japanese Language N2

18-Jan-17

 

Applied
 • Aged over 40 years old
 • At least 15 years’ procurement experience
 • Good command of English in speaking and writing

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3 - ปวส.
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18+
 • ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 - ปวส.
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18+
 • ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถสมัครได้

18-Jan-17

 

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience oil & Gas for at least 7 years
 • Experience on procurement and contract negotiation
 • experience in Drilling, Project and Production

18-Jan-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Experienced procurement of food and beverage
 • Planning, procurement of raw materials & equipment
 • Negotiating the best purchasing conditions

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Retailer, wholesaler and distributor
 • Have a good relationship with partner
 • Good in interpersonal skills, English & Management

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35
 • เปรียบเทียบราคา การสั่งซื้อ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the procurement process
 • At least 2 years experiences in contract admin
 • Proficient in use of eProcurement

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male age between 22-35 years old
 • University graduate in Any filed
 • Good relationship and team player

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • degree or higher in related field
 • 5 years’ experience in sourcing and purchasing

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Procurement Manager SEA
 • Responsible for Marketing Procurement
 • Supply Chain Department

17-Jan-17

 

Applied
 • At least 1-2 year experience in hotel purchasing
 • Good command in English
 • Excellent Intetpersonal skill

17-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experience: importing agricultural product
 • experience in trade execution, logistic
 • experience in warehouse inventory management

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านจัดซื้อ

17-Jan-17

 

Applied
 • Age 24 – 35 years old with BA, BBA or related
 • Min. 2 yrs. direct experience
 • Merchandising, sourcing and product development

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบริหารจัดซื้อโดยตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการการทำ Planning Export - Import

16-Jan-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for carrying out merchandising program
 • Determines the type of items, quality, grades
 • 2 year experienced in Sales/Marketing

16-Jan-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.