• มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
 • ซื่อสัตย์
 • ท้าทายงาน

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จัดซื้อ 2-3 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 years Sourccing/Purchasing with automotive
 • Metal Casting, Heat Treatment buyer, Purchase
 • suchat@kensington.co.th

2 hours ago

 

Applied
 • Purchasing materials, parts
 • Negotiate price
 • Bachelor's degree in related field

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Engineering.
 • At least 5 years of experiences in the procurement
 • Well Spoken, Written, and Reading of English.

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least Bachelor’s Degree in related field
 • Familiar with the freight forwarder system
 • At least 1-3 years experienced in Purchasing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years plus experience in Purchasing
 • Have a good negotiation skill
 • Have knowledge of INCO Terms 2010

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Issuing purchase order (P/O) and Purchase
 • 2-3 years purchasing experience in manufacturing
 • Experience in raw material

17 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experience either as a buyer.
 • Bachelor’s degree in Chemical Eng/Science.
 • Knowledge in ERP as IFS, SAP.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing
 • Purchasing Manager
 • Procurement

17 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male only Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Business Management
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับ PR เปิด PO ตามงานที่ได้รับจากแผนกอื่นๆ
 • สำเนา PO และส่งตัวจริงให้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุป Report ประจำเดือน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female (Thai Nationality), Age 25 - 38 years
 • Bachelor’s degree in related field
 • At least 2-5 years experience in procurement

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Age 24 -35 years old
 • Bachelor's degree in related fields

17 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor degree in any field
 • 0 – 2 years in purchasing from manufacturing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years’ experience in an overseas purchasing.
 • Issuing purchase order for all of transactions.
 • Good command of spoken and written English.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for capex purchasing
 • 10 years’ experience in purchasing management
 • Use purchasing tools

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor degree in any field
 • Experience in Experience in material planning
 • Must be able to use SAP and can speak English

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 25- 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้าทั่วไป วัตถุดิบ อย
 • สามารใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Expre

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Purchasing
 • Procurement
 • Engineering, Science, Management

24-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี
 • สรรหาวัตถุดิบ สินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทฯต้องการ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านัดซื้อโรงแรม 1 ปี ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษา: ปริญญาตรี

24-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อโรงแรม
 • ประสบการณ์การทำงาน: 2 ปี
 • ขับรถยนต์ มีใบขับขี่

24-Oct-16

 

Applied
 • S&OP, Demand & Supply Planning and Sourcing
 • Supply Chain / Industrial Engineer or related
 • Experience in using Forecasting, Demand Planning

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำการเปิด PO สั่งซื้อ สินค้า วัตถุดิบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อให้ครบถ้วนเข้า FILE

24-Oct-16

 

Applied
 • degree in Engineer, Business Admin. Or related
 • 3-5 years of experiences working with Project work
 • Strong communication & procurement Management

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in engineering field (Mechanical,
 • 3-7 years of purchasing related experience
 • Good knowledge of Mechanical, Electrical,

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Experience in purchase spare parts of power plant.
 • Good command in English Language.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • 5 years’ experience in a purchasing capacity
 • Good command of spoken and written English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age not over 27 years.
 • Bachelor’s Degree in Engineer.
 • Good command of both written and spoken English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree & MBA a plus
 • Experiences in the area of commercial
 • Excellent communication skills in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Age not over 35 years old.
 • Experience in purchasing is preferable
 • High Vocational Certificate or Bachelor's Degree

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage people and develop Purchasing team
 • 7 years experience in Purchasing
 • Excellent in English communication

24-Oct-16

 

Applied
 • B.A. in Electrical/ Mechanical/ Industrial.
 • Knowledge of Export-Import, oversea purchasing.
 • Experience in Sourcing and supplier management.

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ Invoice,ติดตาม Invoice กรณีมีปัญหา
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ

23-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลจัดซื้อ Spare Part เครื่องจักรในประเทศ
 • ช่วยรับวางบิล, รับสินค้าเข้าระบบ จากคลังสินค้า
 • ดูแลนำเข้า

22-Oct-16

 

Applied
 • Male (Only) Age 26 -30 years, Thai Nationality.
 • Bachelor's degree of Engineering
 • Good command in English, TOEIC score 500 up

22-Oct-16

 

Applied
 • Have 4-5 yrs. procurement experience in the mainte
 • Able to read and write English
 • Contract period for 6 months (Rayong)

22-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Regulate purchasing/supply policies and procedures
 • Negotiate contract terms and conditions
 • Cost saving through vendor selection and review

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Input data and Preparing report
 • Manage and handling import and export documents
 • Booking shipping space from Freight forwarder

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบ PR
 • ดำเนินการสืบหาราคา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms Office

21-Oct-16

 

Applied
 • merchandising,buyer and business development
 • english speaking
 • Work in Banbung Chonburi

21-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Supply Chain(Purchasing/Procurement)
 • ECN / PCN management
 • Procurement/sourcing process

21-Oct-16

 

Applied
 • person with high integrity
 • Should have experience in sourcing
 • Monday to Saturday work in Banbung Chonburi

21-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.