• เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1 อัตรา)
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ความรู้ความชำนาญ Microsoft Office

22-Oct-16

 

Applied
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1 อัตรา)
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ความรู้ความชำนาญ Microsoft Office

22-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.