• จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • รับ Order วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี

22-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Direct Materials Sourcing
 • Purchasing experience in multi-national company
 • Fluently English Communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • Handle cost-reduction activity for motorcycle part
 • At least 1-3 years experience in purchasing
 • Experience in Automotive Industry.

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

21-Apr-17

 

Applied
 • หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • Order Packaging, Stock Control, Supplier Selection

21-Apr-17

 

Applied
 • หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • Order Packaging, Stock Control, Supplier Selection

21-Apr-17

 

Applied
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี

20-Apr-17

 

Applied
 • Merchandising, Procurement and Sourcing operation
 • Machinery components, trading industrial component
 • Exposure to regional level (Asia Pacific)

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • automobile components and products
 • Oversea purchasing and logistics
 • Purchasing

18-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • 3-5 years in direct experiences
 • Strong negotiation skills with proactive

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Age 25-35 years old.
 • Degree in MBA, Statistic, IE Engineer.
 • Experience 2-5 years in Production Planing.

17-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 24-37 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

17-Apr-17

 

Applied
 • Female or male, aged 28 – 36 years old.
 • Thai nationality only.
 • At least 2 years’ experience in procurement

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.