• จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

9 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

9 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 24-30 years old.
 • Degree in Logistics Management
 • Very good written and spoken English skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in buying commodity products
 • Very good English
 • strong analytical skills and negotiation skills

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-38
 • Degree in Food Science and Business Development

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years+ of experience in a procurement role
 • Familiar with the strategic Procurement Process
 • Ability to act independently upon information

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Any Nationality. Male or Female
 • 15 years ofexperience, in “Supermarket”
 • Food Kiosk Merchandising & Management

9 hours ago

 

Applied
 • Good command of English.
 • Minimum of 3 years experience within Subcontractor
 • Bidding and tendering expereince

9 hours ago

 

Applied
 • Develop new supply sources, performs cost analysis
 • Purchasing activities with manufacturing,planning
 • Ensuring SLAs are measured and met

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Sales & GP Achievement
 • Responsible for Assortment Planning
 • Develop Promotion Plan of Beauty Category

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Strong negotiation, leadership and communication
 • Accurate and reliable

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ / บัญชี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณและด้านจัดซื้อ 7 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • To source new suppliers and new products
 • 3 years in merchandiser in household products.

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 3 years of experience in purchasing
 • Experiences in a retailer of home appliances

9 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in the automotive
 • Strong analytical and project management
 • Dynamic, team player who possesses initiative

16 hours ago

 

Applied
 • Sourcing new suppliers
 • Create competitive prices
 • Set up all plan to achieve sale

17 hours ago

 

Applied
 • Responsible for the procurement process from PR
 • Ensures procurement activities compliance
 • Develops sourcing package, solicit, analyze bids

22 hours ago

 

Applied
 • 5-8 years experience in Purchasing /Merchandising
 • Material knowledge in ceramic from retail busines
 • Skill in working with Cost drivers, sourcing

22 hours ago

 

Applied
 • degree in Business, Administration or Relevant
 • 1-2 years experience in Purchasing
 • Good knowledge of Quality system and procedures

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing Manager
 • Maintenance & Engineering Purchasing
 • Engineering Degree is a must

22-Mar-17

 

Applied
 • Managing delivery schedules with suppliers
 • Generating cost saving project align to the target
 • 5 years’ experience in oversea procurement

22-Mar-17

 

Applied
 • Spoken and written Chinese. ( Require HSK Lv 4-5 )
 • New graduated would be advantage.
 • Can live in China.

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Purchasing Manage
 • Experienced in Food Purchasing
 • Purchasing Department

22-Mar-17

 

Applied
 • Good understanding of marketing, advertisement
 • Build up and maintain relationship with suppliers
 • Strong negotiations and sales skills

22-Mar-17

 

Applied
 • Experienced in stock control, Supply chain
 • Creative thinking ,attention to details
 • Retails business

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age more 30 Years old
 • Graduated in Bachelor in relevant fields
 • Experiences management purchasing retail business

22-Mar-17

 

Applied
 • Junior category Manager ( Baby )
 • Junior category Manager ( Baby )
 • Junior category Manager ( Baby )

22-Mar-17

 

Applied
 • degree in Engineering, Science, Supply Chain
 • 10 years’ working experience in automotive
 • Experience in purchasing materials

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree of Architecture in Industrial Design
 • Over 5 years’ experience in marketing
 • 3 years’ direct experience in home furniture

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • มีแนวคิดสร้างสรรค์ และสนใจทางด้านแฟชั่น
 • สามารถ ฟัง/ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ SUPPILER
 • สรรหา SUPPILER รายใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ SPEC ที่ระบุในใบจัดซื้อ

22-Mar-17

 

Applied
 • Master’s Degree or Degree in Business Admin
 • Experience in the usage of computers
 • Demonstrating/safeguarding ethics and integrity

22-Mar-17

 

Applied
 • Pirchasing
 • Logistics Operation
 • Warehouse Management

22-Mar-17

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Multi national company
 • Career growth

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่สีลมหรือที่โรงงานอยุธยา
 • มีประสบการณ์จัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for procurement, vendor selection
 • Negotiate for best price and terms with suppliers
 • Identify new sources of required items/materials

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Launch and manage the entire product life cycle
 • Assist to allocate and arrange deliveries to store
 • New Graduates are also welcome

22-Mar-17

 

Applied
 • experience in visual merchandising
 • cosmetic background
 • work with stable organization

22-Mar-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Global company
 • High budgets
 • Fashion retail

21-Mar-17

Above THB120k /month

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/โท บริหาร,การจัดการ/วิศว หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • จัดหาจัดซื้อสินค้าตามที่ได้รับแจ้ง
 • เปรียบเทียบราคา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienc in sourcing area
 • Experience in network and telecom preferred
 • Fluent in English, both in speaking and writing

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานประสานงานธุรการ
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกเอกสารการสั่งซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดส่งฝ่ายบัญชี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

21-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารจัดซื้อเพื่อขออนุมัติใช้ในโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.