• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • จัดซื้อผ้า หรือจัดซื้อ Accessory อย่างน้อย 1 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ,มีความคล่องตัวสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง
 • ตรวจสอบการจัดซื้อจัดซ่อม จัดจ้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีความละเอียดรอบคอบ,ซื่อสัตย์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering or any
 • Minimum 5 yrs’ work experience in purchasing Dept
 • Strong communication and negotiation skills

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.