• ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.หรือปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี

14 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Age 25-35 years old.
 • Degree in MBA, Statistic, IE Engineer.
 • Experience 2-5 years in Production Planing.

14 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • 3-5 years in direct experiences
 • Strong negotiation skills with proactive

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 24-37 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

14 hours ago

 

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

14 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in purchasing process
 • Bachelor’s degree in relate field
 • Good communicate in English

14 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีบ้านพักบริเวณที่ทำงาน (บางพลี สมุทรปราการ)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

14 hours ago

 

Applied
 • Male age over 30 years.
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Have experience in handle Die making purchasing

14 hours ago

 

Applied
 • 5 years in General Affairs task.
 • 3 years in management level.
 • age over than 33 years old

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

23-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

23-Apr-17

 

Applied
 • 1-2 years experience in Purchasing
 • Experience in purchasing feed, Manufacturing
 • Negotiation skills

23-Apr-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience Oversea & Purchasing & PC MC
 • •Able to travel to oversea factories of DELTA.

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • รับ Order วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี

22-Apr-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years direct experience in Purchasing
 • Collect purchase orders and purchase requisitions
 • Track the status of any orders

21-Apr-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-38 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 1-3 years working experience in purchasing

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Direct Materials Sourcing
 • Purchasing experience in multi-national company
 • Fluently English Communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ป.โท สาขา เคมี หรือ สาขาท
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • Handle cost-reduction activity for motorcycle part
 • At least 1-3 years experience in purchasing
 • Experience in Automotive Industry.

21-Apr-17

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลความต้องการ
 • ขออนุมัติการ จัดซื้อวัตถุดิบตัวอย่าง
 • UPDATE ราคาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนมี Costing

21-Apr-17

 

Applied
 • Female, Age between 28-35 years.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Can work at Bangbor Samutprakarn

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experience in Purchasing function
 • Good command of Japanese can be advantage
 • Can used SAP Program

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

21-Apr-17

 

Applied
 • หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • Order Packaging, Stock Control, Supplier Selection

21-Apr-17

 

Applied
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดซื้อ จัดจ้างทั้งระบบ คัดเลือกผู้ขาย การเจรจา

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old.
 • Good Command of English
 • Experience at least 2-5 years up.

20-Apr-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 25-40

19-Apr-17

THB10k - 13k /month

Applied
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • Prefer from FMCG business
 • Background in Manufacturing fields
 • Good command of English

19-Apr-17

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • To order product and parts
 • To check and control stock & inventory
 • To source new suppliers for components and process

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion Merchandiser
 • 1 years retail management experience in fashion
 • Directs the execution of brand’s promotional

19-Apr-17

 

Applied
 • 0-3 years’ experience in costing control function
 • Can used SAP Program can be advantage
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2~3 years of working experience in a Merchandising
 • Hendle understand Garment manufacturing.
 • To collaborate with relevant functions.

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Merchandising, Procurement and Sourcing operation
 • Machinery components, trading industrial component
 • Exposure to regional level (Asia Pacific)

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, aged less than 37 years old
 • Checking for any shortage everyday
 • Following up confirmed POs from vendors

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาประมง / วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อวัตถุดิบ(ไก่)5ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Apr-17

 

Applied
 • 1-4 years’ experience in purchasing
 • Strong document and negotiate skills
 • Good command of English

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Business Admin
 • 3 - 4 years’ experience in Sourcing, Supplier
 • Good negotiation and communication skills

18-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้า
 • รับผิดชอบในการหาแหล่งสินค้า และนำเสนอราคาให้ได้
 • ดูแล GP% ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการขาย

18-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บริหารจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.