• รับผิดชอบงานด้านบัญชี ทำรับ-จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • ดูแลจัดทำ,จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี เข้าใจระบบเอกสาร

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong sourcing skills in Automotive field
 • Proven knowledge in purchasing management
 • Excellent command of English

11 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical and any fields
 • Having Purchasing background in Electronics Mfg
 • Good command in English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • ระดับป.ตรี/ป.โท ทางด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

11 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

11 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน คีย์ข้อมูล เรียนรู้งานจัดซื้อ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

20 hours ago

 

Applied
 • Have experiences in Corporate Affair and Admin
 • Able to communicate in English
 • Able to drive

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Search potential vender for material part
 • Negotiate with vender for pricing
 • Good English and negotiation skill

17-Jan-17

 

Applied
 • Purchasing activities and achieving cost
 • Coordinate negotiation with suppliers
 • Bachelor’s Degree in Engineering

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

17-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ

17-Jan-17

 

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • Experience sourcing in electronic

17-Jan-17

 

Applied
 • Purchase and monitor all raw materials purchased
 • Issue purchase order
 • Coordinate with suppliers

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Execute negotiation for local contracts
 • Procuremetn experience in indirect category
 • Project management

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3-5 ปี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านโลจิสติก,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได

16-Jan-17

 

Applied
 • บริหารยอดขาย ผลกำไร สินค้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารการสรรหาสินค้าใหม่เพื่อจำหน่าย
 • ดูแลการเจรจาต่อรอง vendor

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or any related field
 • 1-3 year experience in purchasing
 • Strong Negotiation and Price analysis skill

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Management / Finance/ Project Management
 • planning skills, leading team
 • Inventory forecasting process

13-Jan-17

THB35k - 70k /month

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in any field
 • Knowledge about Sourcing Supplier / Audit supplier

13-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for execution of all regular purchase
 • Computer literate and knowledge in SAP, MRP
 • Good command of English speaking and writing

12-Jan-17

 

Applied
 • Officer
 • Purchasing
 • Accountant

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.