• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี*

4 hours ago

 

Applied
 • Leading material sourcing activities
 • Working closely with cross-functional teams
 • Increasing company revenue by sourcing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • Toeic 550 คะแนน ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's degree in Logistics Management
 • 1-2 years expeience in customs document managemen
 • TOEIC Score 450 up

17 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ

17 hours ago

 

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • 2-5 years exp. in sourcing in electronic

17 hours ago

 

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • Experience sourcing in electronic

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 23 years old up
 • Have experience in Oversea Purchasing
 • Good command in English

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field
 • 2-5 years experience in sourcing
 • Mold & Die technical skill

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 24-27 years old
 • 1-3 years experience in Purchasing filed
 • Negotiation skill & lead solving the problem

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related
 • Good attitude ,height responsibility ,enthusiasm
 • To monitor and control all delivery time of order

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Creating purchasing management policies
 • Initiating, monitoring & controlling all purchase
 • Conveying the best purchasing conditions

24-Feb-17

 

Applied

PURCHASING MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • sourcing of new products.
 • negotiate price
 • cost down

23-Feb-17

THB45k - 70k /month

Applied

PURCHASING SUPERVISOR

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Male, age between 25 - 40 years
 • Degree in Business Administration or any related
 • 3 years for experience in deeply purchasing

23-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied

PROCUREMENT ENGINEER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • degree in Mechanical, Mechatronic, Electrical
 • experience 1-3 year in Purchase Engineer
 • Competent knowledge of English & Computer

23-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านโลจิสติก,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได

23-Feb-17

 

Applied
 • TOEIC score 550
 • Able to work as shift (Morning/Night)
 • At least experience 3 years in Buyer

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or any related field
 • 1-3 year experience in purchasing
 • Strong Negotiation and Price analysis skill

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineer
 • Sourcing, Procurement, Purchasing
 • Manufacturing

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female,age 27-35 years old
 • degree in Mechanical,Electrical,Electronics
 • 3-5 years relative experience in sourcing

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

22-Feb-17

 

Applied
 • Procurement Strategy
 • Direct Procurement
 • Indirect Procurement

22-Feb-17

 

Applied
 • Procurement Strategy
 • Direct Procurement
 • Indirect Procurement

22-Feb-17

 

Applied
 • Procurement Strategy
 • Direct Procurement
 • Indirect Procurement

22-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in Purchasing
 • Good command of English
 • Independent & High Problem-solving skill

22-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • education in engineering or any related field
 • manage to mold design, mold repair, mold stock
 • exp in glass container is a plus

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Search potential vender for material part
 • Negotiate with vender for pricing
 • Good English and negotiation skill

21-Feb-17

 

Applied
 • Source and request for quotation
 • Define sourcing strategy and allocation
 • Co-operation in new part approval with team

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for execution of all regular purchase
 • Computer literate and knowledge in SAP, MRP
 • Good command of English speaking and writing

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3-5 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

21-Feb-17

 

Applied
 • procurement
 • change management
 • vendor selection and evaluation

21-Feb-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Local and international sourcing mainly
 • Preparing P.O. & expedite shipment with suppliers
 • Coordinating with freight forwarder for customs

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.