• จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ และโปรแกรม Express

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.