• จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า
  • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่าย
  • จัดทำ Appplication เพื่อชำระสินค้าต่างประเทศ

29-Mar-17

 

Applied
  • Purchasing Manager
  • Responsible for all raw material purchasing
  • Purchasing Division

29-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.