• มีความกระตือรือร้น
  • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
  • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.