• เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.