• เพศหญิง - เพศชาย
  • ระดับป.ตรี/ป.โท ทางด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

40 mins ago

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.