• รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
  • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
  • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

21-Apr-17

 

Applied
  • Merchandising, Procurement and Sourcing operation
  • Machinery components, trading industrial component
  • Exposure to regional level (Asia Pacific)

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • automobile components and products
  • Oversea purchasing and logistics
  • Purchasing

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.