• วุฒิ ป.ตรี/โท บริหาร,การจัดการ/วิศว หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Automotive purchase
 • Good English Communication
 • Cost reduction, free zone, contact with supplier

13 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Must have a love with Cosmetics
 • At least 3-4 years exp in online shop merchandise
 • Proactive, Positive personality

20-Oct-16

 

Applied
 • Female , Male, age 25-40 years old
 • Good command in Japanese (N3 up)
 • THB 30,000 - 50,000 + 3 months Bonus + Benefits

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Material Planning
 • Spare parts
 • English

20-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 • เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้คล่อง (โดยเฉพาะการเขีย
 • หากมีประสบการณ์และสามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จบ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความมรู้ในงานจัดซื้องานก่อสร้างและงานวิศวกรรม

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-35
 • Degree in Civil Engineer , Business Admin
 • 3-5 years working experience in Purchasing

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า - ส่งออก
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in any field
 • Experience in overseas purchasing
 • Overall responsibility for overseas purchasing

20-Oct-16

 

Applied
 • Skilled in in negotiations tactics and execution.
 • Excellent knowledge of contract management.
 • Fluent English skills (Speaking German is a plus).

19-Oct-16

 

Applied
 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing, Sales Coordinator, Male, Female
 • age 24-35 years old, JP Mechanical Trading Company
 • MRT Lumpini, Purchase, Import & Export experience

19-Oct-16

 

Applied
 • purchasing experience
 • Chinese Speaker
 • outgoing personality

19-Oct-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female age 25 –30 years
 • Degree of Engineer in major of Mechanical
 • Procurement experience at least 2 years

19-Oct-16

 

Applied
 • Male – Thai nationality.
 • Experience in coal sourcing based in Indonesia.
 • Knowledge in Bahasa Indonesia will be advantageous

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

19-Oct-16

 

Applied
 • หัวหน้างานจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบต่างประเทศ
 • ประสบการณ์จัดซ์้อ 3 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อเครื่องหนัง 3 -5 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Working 5 days / Week
 • Purchase project, create PM for annual maintenance
 • Experience in negotiating a good bargain.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปสก.ตรวจสอบโรงงาน จากสายธุรกิจอาหาร, Food science
 • มีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 2200
 • สามารถเดินทางไปทำงาน ได้ทั้งในและต่างประเทศ

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1 - 2 years' experiences in purchasing, sourcing
 • Excellent command of English
 • Able to drive and visit the supplier

18-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years’ experiences in sourcing
 • good sense of Merchandising.
 • Responsible in purchasing and sourcing assortment

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Working day: Mon. - Fri.
 • Management Level
 • Health / Dental Insurance

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Merchandiser
 • ประสบการณ 3-5 ปี ด้าน Merchandising
 • มีความสนใจในตัวสินค้าสินค้าเกษตร หรือ DIY

17-Oct-16

 

Applied
 • Any degree with experience related Architecture
 • 5+ years’ experience in Purchasing, Buying
 • Experience in sourcing and purchasing construction

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in purchase/procure in MNC manufacturing
 • Indirect Procurement Manager
 • Good in English

17-Oct-16

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

17-Oct-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Female , Male, age 25-40 years old
 • Good command in Japanese (N3)
 • 2 years exp. in Japanese company

17-Oct-16

 

Applied
 • Female , Male, age 25-40 years old
 • Good command in Japanese (N3 up)
 • Experience in Automotive field, electronics filed

15-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bids, analysis, negotiations for good and services
 • Contribute cost saving / Cost avoidance goal
 • Plant procurement/MRO(Maintenance, Repair, Operate

07-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.