• สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีความละเอียดรอบคอบ,ซื่อสัตย์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.