• จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาสถิติประยุกต์
  • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร
  • ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.