• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
  • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree in Nurse, Medical technology
  • 1-3 years selling experience in medical device
  • Experience with BD products

26-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.