• หญิง อายุ 18 ถึง 23 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักการบริการ

20-Jan-17

 

Applied
  • เสนอขายสินค้าเป็นตัวแทนของบริษัท
  • ออกนอกสถานที่เพื่อทำการขาย
  • ซื่อสัตย์ ขยัน มีใจรักการขาย

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.