• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย
 • ประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

22-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Nurse, Medical technology
 • 1-3 years selling experience in medical device
 • Experience with BD products

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.