• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
  • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

29-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย
  • ประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.