• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
  • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

27-Jun-17

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
  • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

27-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • ปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
  • ขายเครื่องมือแพทย์

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.