• เพศชาย อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  • มีความรู้ด้านงานขายเครื่องมือแพทย์มาก่อน

23-Jul-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี

22-Jul-17

 

Applied
  • Bachelor degree in Nurse, Medical technology
  • 1-3 years selling experience in medical device
  • Experience with BD products

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.